Radioanalitika

Elõadás-sorozat nukleáris ágazatot végzõ vegyész vagy fizikus hallgatóknak
(Nem akkreditált képzés)
Elõadás: 12x3 óra, laborgyakorlat: 6x6 óra
Elõadó: Vajda Nóra, kandidátus

 

Tárgyprogram:

 1. Nukleogenézis, az elemek keletkezése.
 2. A periódusos birodalom (a periódusos rendszer felépítése és kapcsolata az elemek fõbb kémiai tulajdonságaival).
 3. A természetben elõforduló legfontosabb természetes eredetü radioaktív izotópok (kozmogén és terresztriális eredetü radioaktív izotópok). Kormérési módszerek.
 4. A természetben elõforduló legfontosabb mesterséges eredetü radioaktív nuklidok (hasadási termékek, aktiválási termékek, transzmutációs termékek), az atombomba robbantások és az atomreaktor balesetek következtében bekövetkezõ környezeti kontamináció jellemzõi.
 5. A radioanalitika feltételrendszere: érzékenység, háttér effektusok, mátrix hatás, kémiai kitermelés (nyomjelzõ/hordozó alkalmazása), pontosság, kapacitás, financiális kérdések.
 6. A radiokémiai meghatározások fázisai: Mintavétel, minta elõkészítés, minta feltárás, koncentrálás, kémiai elválasztások, forrás készítés, nukleáris méréstechnika.
 7. A természetben elõforduló radionuklidok elemzése: A K-40 izotópnak, a radioaktív bomlási sorok fontosabb tagjainak (Th, U, Ra, Rn, Pb, Po stb.) elemzése radiokémiai ill. nukleáris spektrometriai módszerekkel.
 8. A mesterséges eredetü radionuklidok elemzése: A béta-sugárzó trícium, 14C, 32P, 90Sr- 90Y, 89Sr izotópok elemzése, a különbözõ gamma-emittáló Cs, I, Ba, Ce, Ru stb. izotópok meghatározása, az alfa-bomló Pu, Np, Am, Cm izotópok analízise.
 9. Nyomjelzési eljárások, izotóphígítás, RIA.
 10. Nukleáris elemzési eljárások az elemi összetétel meghatározására: aktivációs analitika, röntgen fluoreszcencia. A nukleáris módszerek összehasonlítása más elemanalitikákkal (tömegspektrometria, optikai spektrometriák, elektrokémiai módszerek).
 11. Nukleáris módszerek a kémiai és az anyagszerkezeti vizsgálatokban (Mössbauer spektroszkópia, NMR, gamma-sugárzás szögkorrelációja, pozitron annihiláció, müon kémia, elektron-spektroszkópiák). Egyéb nukleáris analitikai eljárások (a sugárzás abszorpcióján, szórásán, visszaszórásán alapuló módszerek).

 

Irodalom:

G.R. Choppin, J.O. Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 1996.
G. Friedlander, J.W. Kennedy, E.S. Macias, J.M. Miller: Nuclear and Radiochemistry, 1981.
C. Keller: Grundlagen der Radiochemie, 1993.
O. Navratil et al.: Nuclear Chemistry, 1992.
M. Eisenbud: Environmental Radioactivity, 1987.
C. Vandecastele, C.B. Block: Modern Methods for Trace Element Determination, 1994.
P. Atkins: A periódusos birodalom

 

Back

 

This page was last updated on December 05, 2016. Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!