Nukleáris méréstechnika

Elõadás-sorozat nukleáris ágazatot végzõ vegyész vagy fizikus hallgatóknak
(Nem akkreditált képzés)
Elõadás: 12x3 óra, laborgyakorlat: 6x4 óra
Elõadó: Dr. Bódizs Dénes

 

Tárgyprogram:

A tantárgy célkitüzése, hogy a hallgatók megtanulják a nukleáris mérések során használt detektorok és mérõrendszerek müködésének alapjait és alkalmazási területét

 1. Elemi részecskék csoportosítása. Sugárzások és anyag kölcsönhatása.
 2. A részecskedetektálás alapelvei.
 3. Detektorok általános jellemzõi. Detektorok csoportosítása típus és felhasználás szerint.
 4. Gázionizációs detektorok: ionkamrák, proporcionális számlálók, GM csövek. Müködési elv. Karakterisztikák. Alkalmazások.
 5. Szcintillációs detektorok, müködési elvük szerves és szervetlen kristályoknál, szcintillátor anyagok. Kis és nagy méretü kristályok, alkalmazások.
 6. Félvezetõ detektorok, típusok, alkalmazási területek.
 7. Spektroszkópiai alapismeretek, a különbözõ spektroszkópiai alkalmazások detektortípusai.
 8. Neutronok detektálása: alapelvek, detektortípusok, alkalmazások.
 9. Nukleáris létesítményekben használatos detektortípusok. Ex-core és in-core detektorok.
 10. Dozimetriai detektorok müködési elvei.
 11. Speciális detektorok.
 12. Különleges méréstechnikai módszerek. Kis és nagy aktivitások mérése.
 13. A méréskiértékelés matematikai statisztikai alapjai.

 

Cover of the book by Dénes Bódizs.

Irodalom:

Bódizs Dénes: Atommagsugárzások méréstechnikái, Tipotex Kiadó, 2006.
G.F.Knoll: Radiation detection measurement, J.Wiley, N.Y., 1989.
K. Debertin, R. G. Helmer: Gamma- and X-ray spectrometry with semiconductor detectors, North Holland P.C. Amsterdam, 1988.

 

Back

 

This page was last updated on December 05, 2016. Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!